Telekom Veszprém – Skjern Handbold 34-29 | vehirsport.hu